Lazca’daki Tematik Ekler ve Eylem Sınıfları

Project Summary: 

Projenin kuramsal kapsamı Lazca’da eylemlere eklenen tematik eklerin dağılımını incelemek ve buradan hareketle Lazca’daki eylem sınıflarını belirlemektir. Bu amaçla Lazca’nın beş ana diyalektine bakılacaktır: Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Arhavi ve Hopa.  Bu diyalektlerden toplanan veri kuramsal açıdan başlıca Filmore (1970) ve bu çalışmayı temel alan Levin ve Rappaport-Hovav (1991)’da öngörülen eylem sınıflarını belirleme ölçütleri kapsamında incelenecektir.

Project Start Date: 
2012
Project End Date: 
2014
Principal Investigator: 
Balkız Öztürk Başaran
Funding Body: 
Boğaziçi University Research Fund

Son Güncelleme: 18:01:46 - 05.04.2016