Bölüm Hakkında

Dilbilim Bölümü, Lisans derecesi ile sonuçlanan dört yıllık bir program, Yüksek Lisans derecesi ile sonuçlanan iki yıllık bir program ve Dilbilim alanında Doktora derecesi ile sonuçlanan dört yıllık bir program sunmaktadır.

Dilbilim lisans programı, doğal dillerin yapısını anlamak için araçlar sunar ve dilbilim teorisinin temellerini araştırır. Bu amaçla, programın ilk yılı öğrenciye genel dilbilimin temel kavramsal kavramlarını tanıtır, ikinci yıl ise dilbilimsel analizin temelini oluşturan teorik dilbilimdeki zorunlu derslerle devam eder. Üçüncü ve dördüncü yıl kursları, çeşitli alt alanlara zemin hazırlayan dilbilimdeki çeşitliliği yansıtır. Program hem eleştirel düşünmenin oluşumuna hem de dilsel verileri ortaya çıkarmak ve bunları analiz etmek için gereken metodolojiye odaklanır ve böylece öğrenciyi doğal dilleri modellemeye hazırlar. Bu, öğrencinin belirli bir dilin dilsel tanımı, dilbilgisinin iç yapısı, bozulmuş dilin yapısal özellikleri, farklı bağlamlarda dil kullanımı ve ilk ve ikinci diller.

Lisans müfredatı, üniversitenin liberal sanatlar geleneği ruhu içinde dengeli bir programdır. Programın tamamlanması için gerekli şartlar 130/134 kredidir ve dilbilimin geniş bir alanını kapsayan toplam 17/19 dilbilim dersi vardır. Kalan dersler diğer bölümlerden alınır ve öğrencilere ilgi alanlarını genişletme fırsatı verilir. İngilizce ve anadil dışında bir dile maruz kalmak da müfredatın bir parçasıdır.

Yüksek Lisans programı, akredite bir kurumda lisans programını başarıyla tamamlayan ve genel ve teorik dilbilim konularına ilgi duyan herkese açıktır. Dilbilim Yüksek Lisans derecesi için şartlar, en az 24 kredilik ders ve tezden oluşur. Ders tanımlarında belirtilen ön koşullu lisans derslerini almamış olan öğrenciler, bunları kredisiz olarak başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Programdaki alan seçmeli dersleri dilbilim alanında 400 ve üzeri düzeydeki derslerden veya danışmanın onayı ile ilgili alanlardan seçilebilir. Diğer akredite dilbilim programlarından en fazla sekiz kredi transfer edilebilir.

Dilbilimi Doktora Programı, öğretim ve araştırma pozisyonları için adaylar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin dilbilim alanında bir yüksek lisans programını tamamlamış olmaları beklenmektedir. Program, doktora düzeyinde alınan en az 24 kredilik ders çalışmasından oluşmaktadır. Bu krediler üç temel ders olan Ling 601 (Sesbilim), Ling 612 (Biçimbilim) ve Ling 641 (Sözdizim) derslerinin kredilerini içermektedir. Doktora derslerinin önkoşullarının öğrenci tarafından daha önceki lisansüstü çalışmaları sırasında karşılanmamış olması durumunda, programa resmi kayıt yaptırmadan önce gerekli tüm derslerin alınması gerekmektedir. Akredite bir doktora programından en fazla sekiz kredi transfer edilebilir. Resmi tez önerisinden önce bir yeterlilik makalesi (yayınlanmış veya yayınlanabilir) sunulmalıdır.


Son Güncelleme: 15:58:55 - 19.11.2023