Başvuru

Başvuru

Gereksinimler

  • ALES puanı (min. EA 75) (isteğe bağlı olarak GRE veya GMAT puanları).
  • Her program için ilgili Enstitü tarafından belirlenen bir Yüksek Lisans (M.A./M.S.) not ortalaması.
  • İngilizce Yeterliliğini Gösteren Belge.*

*Öğrencilerin aşağıda listelenen testlerden birini alması ve belirtilen minimum puanları elde etmesi gerekmektedir.

TESTLER

BUEPT (Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Testi): Min. Puan: 60

ABD: TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Min. Puan: 550, TWE: 4.5

Bilgisayar Tabanlı TOEFL: 213, TWE: 4.5

İngiltere: IELTS Test (International English Language Testing System): Min. Puan: 7

Kesin kabuller başvuru sahipleri kendi alanlarında değerlendirildikten sonra verilecektir. Erken başvuru döneminde başvuran ve programa kabul edilen ancak gerekli belgeler veya test sonuçları (İngilizce yeterliliğini kanıtlayan belge dahil) bulunmayan başvuru sahiplerinin kayıt zamanına kadar tüm geçerli belgeleri Kayıt İşleri ofisine teslim etmeleri beklenir.

Bilim sınavına nasıl hazırlanılacağına dair öneriler:

PhD düzeyindeki bilim sınavı, başvurulan kişinin dilbilim teorisindeki bazı temel konulardaki farkındalık düzeyini ve veri analizi konusundaki uzmanlığını belirlemeyi amaçlar. Başvuranlara, dilbilim referans kitaplarında sunulan dil kavramlarını ve analitik yaklaşımları gözden geçirmeleri önerilir.

Gerekli Belgeler*

  • Başvuranın mezun olduğu üniversite tarafından doğrudan Boğaziçi Üniversitesi Kayıt İşleri ofisine gönderilen resmi transkriptler. Belgeler, başvuranın M.A./M.S. programındaki tüm dersleri ve aldığı tüm notları içermelidir.
  • Başvuranın akademik performansını bilen kişilerden alınmış iki referans mektubu.
  • Başvuranın mezun olduğu üniversitedeki disiplin sicilini gösteren resmi bir belge**
  • Diplomanın fotokopisi
  • Niyet Mektubu 

** Sadece Türkiye'den bir üniversiteden başvurulduğunda

*Başvuru belgeleri başvuru sahiplerine geri verilmeyecektir.


Son Güncelleme: 15:54:53 - 19.11.2023