LİSANS

Dilbilim Lisans Programı, doğal dillerin yapısını anlamak için gerekli araçları sunar ve dilbilim teorisinin temellerini araştırır. Bu amaçla, programın ilk yılında öğrencilere genel dilbilimin temel kavramları tanıtılmakta, ikinci yılda ise dilbilimsel analizin temelini oluşturan kuramsal dilbilim dersleri verilmektedir. Üçüncü ve dördüncü yıl dersleri dilbilimdeki çeşitliliği yansıtarak çeşitli alt alanlara zemin hazırlar. Program hem eleştirel düşüncenin oluşumuna hem de dilbilimsel verileri ortaya çıkarmak ve analiz etmek için gerekli metodolojiye odaklanarak öğrenciyi doğal dilleri modellemeye hazırlar. Bu, öğrencinin belirli bir dilin dilbilimsel tanımı, dilbilgisinin iç yapısı, bozulmuş dilin yapısal özellikleri, farklı bağlamlarda dil kullanımı ve birinci ve ikinci dillerin edinimi gibi geniş bir yelpazede ilgi alanlarını takip etmesini sağlayacaktır.

Lisans müfredatı, üniversitenin liberal sanatlar geleneğinin ruhuna uygun olarak iyi dengelenmiş bir programdır. Programın tamamlanması için gereken kredi 130/134 olup, dilbilimin geniş bir alanını kapsayan toplam 17/19 dilbilim dersi alınmaktadır. Kalan dersler diğer bölümlerden alınmakta ve öğrencilere ilgi alanlarını genişletme fırsatı vermektedir. İngilizce ve anadil dışında bir dile maruz kalma da fırsatı vermektedir.


Son Güncelleme: 16:04:53 - 10.10.2023