İşaret Dili Laboratuvarı

İşaret Dili Laboratuvarı, Dilbilimi bölümünün bir parçasıdır ve John Freely Hall'da yer almaktadır. Laboratuvar 2010 yılında kurulmuş olup tamamlanmış beş ve devam etmekte olan iki araştırma projesine ev sahipliği yapmıştır. Araştırma projelerinin konuları dilbilimsel incelemelerden sağır eğitimi ve makine çevirisine kadar çeşitlilik göstermektedir.  

Laboratuvarda araştırma asistanları için bir çalışma alanı ve üç video kamera ve ayarlanabilir ışıklarla donatılmış bir kayıt alanı bulunmaktadır. Bu alan, araştırma görevleri için talimatların kaydedilmesine ve verilerin elde edilmesine ayrılmıştır. Kayıt oturumları için hazırlık ve verilerin arşivlenmesi, bilgisayar ve dijital depolama ortamıyla donatılmış çalışma alanında gerçekleştirilmektedir.

Araştırmacılar (alfabetik sırayla):

Aslı Göksel

Meltem Kelepir

Aslı Özkul

A. Sumru Özsoy

Elvan Tamyürek Özparlak

Burcu Saral

 

İşaret Dili Projeleri

Devam Eden Projeler:

Tamamlanmış Projeler:

 

Yayınlar

Quer, J., Cecchetto, C, Donati, C., Geraci, C., Kelepir, M. Pfau, R. & Steinbach, M. (Eds.) (in press). SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Eryiğit, C., Köse, H., Kelepir, M. & Eryiğit, G. (in press) Building Machine-Readable Knowledge Representations for Turkish Sign Language Generation. Knowledge-Based Systems. Elsevier.

Özsoy, A. S. & Kaşıkara, H. (in press). Comparatives in Turkish Sign Language (TİD). In: K. Wojtylak, Y. Treis & L. de Vries (Eds.), Comparative Constructions. Free University of Amsterdam.

Cecchetto, C. & Kelepir, M. (in press). Interrogatives. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Branchini, C. & Kelepir, M. (in press). Subordination. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Branchini, C. & Kelepir, M. (in press). Relative clauses. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Kelepir, M. (in press). Adverbial clauses. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Özsoy, A. S. & Kelepir, M. (in press). Adjectives. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Cecchetto, C., Steinbach, M. & Kelepir, M. (in press). The meaning of embedded clauses. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Göksel, A. & Pfau, R. (in press). The non-native lexicon. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Göksel, A. (in press). Preliminary considerations (Morphology section). In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Göksel, A. & Pfau, R. (in press). Compounding. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Pfau, R. & Göksel, A. (in press). Derivation. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Göksel, A. & Pfau, R. (in press). Definitions and Challenges (Morphology section). In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Pfau, R., Göksel, A. & Costello, B. (in press). Classifiers. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Donati, C., Özsoy, A. S. & Göksel, A. (in press). Argument clauses. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Göksel, A., Barberá, G. & Kimmelman, B. (in press). Information structure. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Schlenker, P., Göksel, A., Cecchetto, C. & Steinbach, M. (in press). In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Özsoy, A. S & Branchini, C. (in press). Null arguments In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Özsoy, A. S. & Donati, C. (in press). Pronoun copying. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Mantovan, L. & Özsoy, A. S. (in press). Determiners. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Mantovan, L. & Özsoy, A. S. (in press). Numerals. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Özsoy, A. S. & Mantovan, L. (in press). Multiple NP Constituents. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Özsoy, A. S. & Donati, C. (in press). The structure of Adjectival Phrase. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Göksel, A. & Taşçı, S. S. (2016). Sessel dilden işaret diline: TİD'de Ödünç Sözcükler. In E. Arık (Ed.) Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları. (pp. 361-388)

Kelepir, A. & Göksel, A. (2016). TİD'de dolaylı anlatım üzerine gözlemler. In E. Arık (Ed.) Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları. (pp. 337-360)

Göksel, A. & Kelepir, M. (2016). Observations on complex clauses in Turkish Sign Language. In A. Herrmann, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), A Matter of Complexity: Subordination in Sign Languages. Berlin: De Gruyter Mouton. (pp. 73-102)

Göksel, A., Hakgüder, E. & Kelepir, M. (2016). İşaret dillerinde karmaşık tümceleri belirlemek: Türk İşaret Dili (TİD) üzerine bir yöntem ve betimleme çalışması. In: B. Savaş, D. Yüksel, D. Fidan, B. Öztürk & B. İ. Karagül (yay. haz.), 29. Ulusal Dİlbilim Kurultayı Bildirileri, 21-22 Mayıs 2015, Kocaeli Üniversitesi. (pp. 163-170)

Eryiğit, C., Karabüklü, S., Özkul, A., Torunoğlu-Selamet, D., Köse, H., Eryiğit, G., Kelepir, M. & Özsoy, A. S. (2016). Türk İşaret Dili sözlüklerinin çevrimiçi ortamda birleştirilmesi çalışmalarıIn: B. Savaş, D. Yüksel, D. Fidan, B. Öztürk & B. İ. Karagül (yay. haz.), 29. Ulusal Dİlbilim Kurultayı Bildirileri, 21-22 Mayıs 2015, Kocaeli Üniversitesi. (pp. 155-162)

Özsoy, A. S., Kelepir, M., Nuhbalaoğlu, D. & Hakgüder, E. (2015). Commands in Turkish Sign Language [Türk İşaret Dili’nde Emir Yapısı]. Journal of Japanese Linguistics Society, 146: 13-30. Gengo Kenkyu.

Strickland, B., Geraci, C., Chemla, E. Schlenker, P., Kelepir, M. & Pfau, R. (2015). Event representations constrain the structure of language: Sign language as a window into universally accessible linguistic biases. Proceedings of the National Academy of Sciences. DOI:10.1073/pnas.1423080112.

Taşçı, S. S. & Göksel, A. (2014). The morphological categorization of polymorphemic lexemes: A study based on lexicalized fingerspelled forms in TİD. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, Special Issue in Honor of Prof. A. Sumru Özsoy. (pp. 165-180)

Özsoy, A. S., Kelepir, M., Nuhbalaoğlu, D. & Hakgüder E. (2013). Commands in Turkish Sign Language.Proceedings of Sign Language Workshop by Japanese Linguistics Society, 23 November 2013, Kobe.

Göksel, A. & Kelepir, M. (2013). The bifurcation of the functions encoded by a single articulator: The HEAD in TİD questions. Sign Language & Linguistics, 16/1: 1-31.

Kelepir, M. & Göksel, A. (2013) Aspects of reported utterances in Turkish Sign Language. In E. Arık (Ed.), Current Directions in Turkish Sign Language Research. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing. (pp. 186-213)

Özsoy, A. S., Arık, E., Göksel, A., Kelepir, M. & Nuhbalaoğlu, D. (2013). Documenting Turkish Sign Language: A report on a research project. In E. Arık (Ed.), Current Directions in Turkish Sign Language Research. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing. (pp. 53-67)

Göksel, A. & Kelepir, M. (2013). The phonological and semantic bifurcation of the functions of an articulator: HEAD in questions in Turkish Sign Language. Sign Language and Linguistics, 16 (1): 1-30. John Benjamins Publishing Company.

Özsoy, S., Arık, E., Göksel, A. & Kelepir, M. (2012). When established methods hit the sign: Methodological issues in documenting sign languages. Proceedings Book of International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges, June 2012. Erzurum: Mega Press. (pp. 385-393)

Özsoy, A. S, Göksel A., Kelepir M. & Nuhbalaoğlu, D. (2012). NP Structure and Linearization in Turkish Sign Language [Türk İşaret Dilinde Ad Öbeği Yapısı ve İşaret Dizimi]. VIIth International Turkish Language Conference, 24-28 September 2012. Türk Dil Kurumu. Ankara.

Göksel, A., Kelepir, M. & Üntak-Tarhan, A. (2010). Decomposing the non-manual tier: Cross-modality generalisations. In I. Kwon, H. Pritchett & J. Spence (Eds.), Proceedings of BLS-35, Special Session on Non-Speech Modalities. (pp. 1-11)

 


Son Güncelleme: 15:52:02 - 19.11.2023