Metin BAĞRIAÇIK

Dr. Öğretim Üyesi
  • 2. sınıf danışmanı
  • Erasmus (Gidiş) Koordinatörü
Ofis: 
JF 311
E-posta: 
metin.bagriacik@boun.edu.tr
Telefon: 
4908
Eğitim: 

 

2018    Doktora Dilbilim, Ghent Üniversitesi, Belçika.
2010    Yüksek Lisans Dilbilim, Patra Üniversitesi, Yunanistan.
2007    Lisans Yabancı Dil Eğitimi, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye.
Araştırma Alanları: 

Biçimbilimsel-sözdizimsel mikro varyasyon, Tarihsel biçimbilim--sözdizimi, Biçimbilimsel-sözdizimsel düzeyde dil teması, Kartografik sözdizimi, Kelime yapısı, Modern Yunan lehçeleri, Türkçe

 
Araştırma Projeleri: 

Baş Araştırmacı olarak çalışılan projeler

Proje adı: Küçük Asya'nın Modern Yunanca lehçelerinde tümcecik tamamlamanın mikro karşılaştırmalı analizi (BAP–Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Vakfı tarafından verilen 3 yıllık araştırma bursu, hibe no: 21B12SUP1, Mayıs 2021 – günümüz).

- Bu araştırma, Kapadokya, Pontus ve Pharasa'nın Küçük Asya Yunan lehçelerindeki yan tümce tamlamalarının sözdizimsel ve anlambilimsel açıdan araştırmaktadır.

Proje adı: Küçük Asya Yunancasında ilgi cümlecikleri ve onlarla alakalı cümlecikler: Eşzamanlı bir mikro karşılaştırmalı analiz (Araştırma Vakfı – Flandre (FWO) tarafından verilen 3 yıllık doktora sonrası araştırma bursu, hibe no:12Q0719N, Ekim 2018–Eylül 2021).

-Bu doktora sonrası araştırma, Kapadokya, Pontus ve Pharasa'nın Küçük Asya Yunanca lehçelerindeki ilgi cümleciklerinin ve onlarla alakalı yapıların sözdizimini/anlamını araştırır.

Proje adı: Küçük Asya Yunancasında CP katmanının karşılaştırmalı bir çalışması: Saha çalışmasından kartografiye. (Araştırma Vakfı–Flanders (FWO) tarafından verilen 4 yıllık doktora bursu, hibe no: FWO13/ASP/010, Ekim 2013–Eylül 2017). 

- Bu doktora araştırma projesi, son derece tehlike altında olan Küçük Asya Yunanca lehçesini, yani Pharasiot Yunancasını belgeledi ve bu lehçedeki tümce yapısının ve Türkçenin tümce yapısı üzerindeki etkisinin bir analizini sundu.

Araştırmacı olarak çalışılan projeler

Proje adı: Antik Avrupa'da çok dillilik ve azınlık dilleri (Avrupa Araştırma Alanındaki Beşeri Bilimler tarafından finanse edilmektedir, hibe no: MuMil-EU (HERA. 15.029), 2016–2019). Baş Araştırmacı: Prof. Dr. Albio Cesare Cassio; Proje ortağı: Prof. Dr. Mark Janse.

- Bu projede, Mart 2018 ile Ekim 2018 arasında, Küçük Asya Yunan lehçelerindeki tamlamanın tarihsel gelişimini araştıran bir doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştım.

Proje adı: Pontus, Kapadokya ve Ayvalık: Küçük Asya Yunancasının peşinde (Avrupa Birliği THALES Programı ve Yunanistan Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir, hibe no: AMiGre, 2012–2015). Baş Araştırmacı: Prof. Dr. Angela Rally.

- Bu proje süresince, üç lehçeli (Pontus, Kapadokya ve Aivaliot Yunanca) bir çevrimiçi sözlüğünün veri tabanı için Kapadokya Yunanca kelimeler topladım ve bu kelimeler için etimolojiler sağladım.

Proje adı: Kapadokya-Yunan topluluklarında sosyal kimliğin dilbilimsel inşası (Özel Araştırma Fonu tarafından finanse edildi – Ghent Üniversitesi (BOF), Belçika, 2009– 2013). Baş Araştırmacı: Prof. Dr. Mark Janse.

- Nisan 2012 ve Eylül 2013 tarihleri arasında bu projede Kapadokya ve Farasiot Rum lehçelerinin sosyolinguistik durumunu araştıran doktora öncesi araştırmacı olarak çalıştım.

Proje adı: Dil mirasının korunması: Batı Türkiye'de Girit lehçesi (Stavroula Toula Özel Vakfı, Yunanistan, 2009–2011). Baş Araştırmacı: Prof. Dr. Angela Ralli, İşbirlikçi: Prof. Dr. Aslı Göksel).

- Bu proje sırasında Alibey Adası'nda (Balıkesir) Girit Rumca lehçesini konuşan Müslümanlardan sözlü veri topladım, kaydedilen verilerin bir kısmını yazıya döktüm ve veriler üzerinde sözdizimsel araştırma yaptım.

Yayınlar

Books and edited volumes: 

Ralli, Angela and Bağrıaçık, Metin. 2021-present. Special Issue ‘Investigating Language Contact and New Varieties’. Languages 7 (10 published articles).

Bağrıaçık, Metin, Anne Breitbarth and Karen De Clercq. 2019. Mapping Linguistic Data: Essays in Honor of Liliane Haegeman. Ghent, Belgium: Ghent University.

Janse, Mark, Brian D. Joseph, Angela Ralli and Bağrıaçık, Metin. 2013. Online pro- ceedings of the 5th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras, Greece: Laboratory of Modern Greek Dialects.

Andreou, Marios, Metin Bağrıaçık, Maria Giakoumelou and Maria Koliopoulou. 2011. Proceedings of the Patras 2nd International Conference of Graduate Students in Linguis- tics. Patras, Greece: University of Patras Publications.

Kitap çevirileri

Bağrıaçık, Metin. 2011. Kıbrıs siyasetinde milliyetçilik. Lefkoşa: Galeri Kültür Yayınları. [Translation of Κυριάκος Τζιαμπάζης. 2010. Ο Εθνικισμός στην Πολιτική Ψυχολογία. Λευκωσία: ΙΚΜΕ.]

Bağrıaçık, Metin. 2010. Cunta va Kıbrıs 1967–1970 Köfünye krizi: I ̇ki suikast, bir cinayet. Lefkoşa: Galeri Kültür Yayınları. [Translation of Μακάριος Δρουσιώτης. 2009. Δύο Απόπειρες και Μία Δολοφονία. Η Χούντα και η Κύπρος 1967–1970. Λευκωσία: Αλφάδι.]

Bağrıaçık, Metin, and Suat Baran. 2009. Kıbrıs devleti üzerine: Partenojenez. Lefkoşa: Galeri Kültür Yayınları. [Translation of Κυριάκος Τζιαμπάζης. 2009. Για τη Μορφή του Κυπριακού Κράτους. Μετεξέλιξη ή Παρθενογένεση. Λευκωσία: Σάκκας.]

Articles and book chapters: 

Dergi Makaleleri

Bağrıaçık, Metin and Lieven Danckaert. 2022. Raising and matching relatives in Pharasiot Greek: a diachronic reconstruction. Journal of Linguistics 58(3):495–533 (doi:10.1017/S0022226721000335). (Scopus, Q1)

Bağrıaçık, Metin and Aslı Göksel. 2019. Greek meets Turkish at the western edge of Asia: Case markers and complementizers under language contact. Investigationes Linguisticæ 41:1–16 (doi:10.14746/il.2018.41.1). (Scopus, Q3)

Bentein, Klaas and Bağrıaçık, Metin. 2018. On the third type of headed relative clause in post-Classical and early Byzantine Greek. Transactions of the Philological Society 116(3):529–554 (doi:10.1111/1467-968X.12137). (Scopus, Q2)

Bağrıaçık, Metin. 2018. Conversion in Turkish: An overview. Word Structure 11(2):148–174 (doi:10.3366/word.2018.0122). (Scopus, Q2)

Bağrıaçık, Metin. 2017. Representing discourse in clausal syntax: The ki particle in Pharasiot Greek. Journal of Greek Linguistics 17(2):141–189 (doi:10.1163/15699846- 01702001). (Scopus, Q2)

Bağrıaçık, Metin and Angela Ralli. 2015. Morphological vs. syntactic compounding: Insights from Modern Greek and Turkish. STUF, Language Typology and Universals 68(3):323–357 (doi:10.1515/stuf-2015-0016). (Scopus, Q2) 

Bağrıaçık, Metin and Mark Janse. 2013. Partial reduplication in Cappadocian dialects [in Greek]. PWIL, Patras Working Papers in Linguistics 3:92–109. (not indexed)

Kitap Bölümleri

Bağrıaçık, Metin. forthcoming. Greek and Turkish. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics, edited by Georgios K. Giannakis. Leiden: Brill.

Bağrıaçık, Metin. forthcoming. Pharasiot Greek. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics, edited by Georgios K. Giannakis. Leiden: Brill.

Bağrıaçık, Metin. forthcoming. Relative clauses: Medieval Greek. In Encyclopedia ofGreek Language and Linguistics, edited by Georgios K. Giannakis. Leiden: Brill.

Göksel, Aslı and Bağrıaçık, Metin. forthcoming. Phrasal Affixes. In The Wiley Blackwell Companion to Morphology, edited by Peter Ackema, Sabrina Bendjaballah, Eulàlia Bonet and Antonia Fábregas.

Bağrıaçık, Metin. 2020. Restrictive relative clauses in the Greek dialects of Pharasa and Cappadocia. In Morphological Complexity within and across Boundaries, edited by Aslı Gürer, Dilek Uygun Gökmen and Balkız Öztürk, 61–92. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Bağrıaçık, Metin. 2019. Subject relative clauses without a complementizer in a Modern Greek dialect. In Mapping Linguistic Data: Essays in Honor of Liliane Haegeman, edited by Metin Bag ̆rıaçık, Anne Breitbarth and Karen De Clercq, 25–34. Ghent, Belgium: Ghent University Press.

Bağrıaçık, Metin, Aslı Göksel and Angela Ralli. 2019. Two Turkish affixes in Pharasiot Greek: Constraints against phrasal bases. In The morphology of Asia Minor Greek, edited by Angela Ralli, 116–147. Leiden: Brill.

Bağrıaçık, Metin, Aslı Göksel and Angela Ralli. 2017. Copying compound structures: The case of Pharasiot Greek. In Further investigations into the nature of phrasal com- pounding, edited by Carola Trips and Jaklin Kornfilt, 167–206. Berlin: Language Science Press.

Bağrıaçık, Metin and Aslı Göksel. 2016. Greek and Turkish influences in the clausal complements of Cunda Turkish. In Exploring the Turkish linguistic landscape. Essays in honor of Eser Erguvanlı-Taylan, edited by Mine Güven, Didar Akar, Balkız Öztürk and Meltem Kelepir, 57–80. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Bağrıaçık, Metin and Mark Janse. 2016. Reduplication with quasi-fixed segmentism in Cappadocian and Armenian as a contact-induced phenomenon. In Contact morphology in Modern Greek dialects, edited by Angela Ralli, 179–209. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.

Bağrıaçık, Metin, Angela Ralli and Dimitra Melissaropoulou. 2015. Borrowing verbs from Oghuz Turkic: Two linguistic areas. In Borrowed morphology, edited by Francesco Gardani, Peter Arkadiev and Nino Amiridze, 109–135. Berlin: De Gruyter Mouton.

Kitap İncelemeleri

Bağrıaçık, Metin. 2016. Review of “Angela Ralli, ‘Compounding in Modern Greek’ (= Studies in Morphology 2), Dordrecht: Springer, 2013”. Word Structure 9(2):124–134 (doi:10.3366/word.2016.0095).

Konferans Bildirileri

Bağrıaçık, Metin, and Angela Ralli. 2013. NN-sI concatenations in Turkish: Construct state nominals and phrasal compounds. In MIT Working Papers in Linguistics 67: Proceedings of the 8th Workshop on Altaic Formal Linguistics, edited by Umut Özge, 13–24. Cambridge, MA: MIT Press.

Bağrıaçık, Metin. 2013. Marking polar questions in Cappadocian: IntP as a root clause phenomenon. In Online proceedings of the 5th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, edited by Mark Janse, Brian D. Joseph, Angela Ralli and Metin Bag ̆rıaçık, 19–34, Patras, Greece: Laboratory of Modern Greek Dialects.

Bağrıaçık, Metin and Angela Ralli. 2013. Bare N(ominal) N(ominal) concatenations in Turkish: Compounds or syntactic fallacies? In Morphology in Toulouse. Selected proceedings of Décembrettes 7, edited by Nabil Hathout, Fabio Montermini and Jesse Tseng, 35–56. Munich: Lincom Academic Publishers.

Bağrıaçık, Metin and Marios Andreou. 2011. Lexical categories and bare nominal concatenations in Turkish. In Proceedings of the 2nd Patras International Conference of Graduate Students in Linguistics, edited by Marios Andreou et al., 33–46. Patras: Uni- versity of Patras Publications.

 

Konuşmalar / Sunumlar: 

Hakemli Konferans Sunumları

Bağrıaçık, Metin. 2022. Surayt at home. Efforts for reversing language shift in Tur Abdin. Paper presented at the Endangered Languages Colloquium, Bilgi University, Istanbul, Turkey. June 19–20.

Atlamaz, Ümit, Ömer Demirok and Metin Bağrıaçık. 2021. From split-ergativity towards accusativity in Heritage Kurmanji and Georgian. Paper presented at the 2nd International Conference on Heritage Language Syntax, e-conference. December 15–17, 2021.

Bağrıaçık, Metin and Konstantinos Sampanis. 2021. Ti and ki in Pharasiot Greek. Paper presented at the 9th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, e-conference, June 4–6, 2021.

Bağrıaçık, Metin. 2019. Subject contact relatives in Asia Minor Greek. Poster presented at the14th International Conference on Greek Linguistics (ICGL14), University of Patras (Patras, Greece), September 5–8, 2019.

Bağrıaçık, Metin. 2019. Marking epistemic stance in the Greek dialect of Pharasa. Paper presented at the 52nd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea: Workshop on Discourse particles and epistemic stance, Leipzig University (Leipzig, Germany), August21–24, 2019.

Guardiano, Cristina, Giuseppe Longobardi, Dimitris Michelioudakis, Ioanna Sitaridou, Melita Stavrou and Metin Bağrıaçık. 2018. Ex oriente lux? Structural borrowing in the Greek-speaking domain. Paper presented the Theoretical and Empirical Approaches to Microvariation (TEAM 2018) Conference, University of Padua (Padua, Italy), June 14–15, 2018.

Michelioudakis, Dimitris, Cristina Guardiano, Melita Stavrou, Metin Bağrıaçık, Giuseppe Longobardi and Ioanna Sitaridou. 2017. When Greek meets other languages: Diagnosing structural borrowing in Asia Minor and Southern Italy. Paper presented at the13th International Conference on Greek Linguistics, University of Westminster (London, UK), September 7–9, 2017.

Michelioudakis, Dimitris, Cristina Guardiano, Giuseppe Longobardi, Melita Stavrou, Ioanna Sitaridou and Metin Bağrıaçık. 2017. Diagnosing syntactic effects of language contact and historical transmission. Poster presented at the Workshop on Emerging Grammars in Language Contact Situations, University of Crete (Rethymno, Greece), July 19,2017.

Bağrıaçık, Metin and Aslı Göksel. 2016. Greek meets Turkish at the western edge of Asia: Case marking and subordination strategies in Cunda Turkish. Paper presented at the International Conference on Asian Linguistics (ICAL2016), Nguyen Tat Thanh University (Ho Chi Minh City, Vietnam), December 15–16, 2016.

Bağrıaçık, Metin. 2016. Relatives in Asia Minor Greek. Paper presented at the Tu+2 Workshop, Turkish, Turkic and the Languages of Turkey, Indiana University Bloomington (IN, USA), November 19–20, 2016.

Michelioudakis, Dimitris, Ioanna Sitaridou, Meita Stavrou, Metin Bağrıaçık, Cristina Guardiano and Giuseppe Longobardi. 2016. Diagnosing syntactic effects of language contact and historical transmission: Asia Minor Greek as a key study. Paper presented at the1st International Conference on Language Contact in the Balkans and Asia Minor, Aristotle University of Thessaloniki (Thessaloniki, Greece), November 3–4, 2016.

Bağrıaçık, Metin. 2016. The pragmatic field in Pharasiot Greek. Paper presented at the7th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT7), University of Crete (Rethymno, Greece), October 6–8, 2016.

Guardiano, Christina, Dimitris Michelioudakis, Metin Bağrıaçık and Ioanna Sitaridou. 2016. Dialectal variation in the syntax of Greek demonstratives. Paper presented at the7thInternational Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT7), University of Crete (Rethymno, Greece), October 6–8, 2016.

Bağrıaçık, Metin. 2016.Kiin Pharasiot Greek. Paper presented at the1st Workshop in Syntactic Cartography: From Maps to Principles, Tuscany, Italy, July 11–15, 2016.

Bağrıaçık, Metin and Lieven Danckaert. 2016. On the emergence of prenominal and postnominal relative clauses in Pharasiot Greek. Paper presented at the 18th Diachronic Generative Syntax Conference (DIGS 18), Ghent University (Ghent, Belgium), June 29–July 1, 2016.

Guardiano, Christina, Metin Bağrıaçık, Dimitris Michelioudakis and Ioanna Sitaridou.2016. Microvariation in the syntax of demonstratives: The role of contact. Paper presented at the 37th Annual Meeting of the Department of Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki (Thessaloniki, Greece), May 12–14, 2016.

Bağrıaçık, Metin. 2015. Kias a spurious complementizer in Pharasiot Greek. Paper presented at the12th International Conference on Greek Linguistics (ICGL 12), Free University of Berlin (Berlin, Germany), September 16–19, 2015.

Bağrıaçık, Metin. 2015. Relativization in Pharasiot Greek. Paper presented at the Linguistic Approaches to Endangered Languages: Theory and Description, 2015 (LAEL2015), Boğaziçi University (Istanbul, Turkey), July 28–30, 2015.

Bağrıaçık, Metin, Aslı Göksel and Angela Ralli. 2015. Turkish phrasal suffixes in Pharasiot Greek. Paper presented at the Linguistic Approaches to Endangered Languages: Theory and Description, 2015 (LAEL 2015), Boğaziçi University (Istanbul, Turkey), July 28–30, 2015.

Bağrıaçık, Metin, Aslı Göksel and Angela Ralli. 2015. Compounding in Pharasiot Greek: The effects of language contact on morphological structure. Paper presented at the Workshop on Morphological Variation and Contact, University of Patras (Patras, Greece), June 19–20, 2015.

Bağrıaçık, Metin. 2014. Relative clauses as/and referential clauses in Asia Minor Greek. Paper presented at the6th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT 6), University of Patras (Patras, Greece), September 25–28, 2014.

Bağrıaçık, Metin and Mark Janse. 2014. Reduplication in Cappadocian and Armenian asa contact-induced phenomenon. Paper presented at the 11th International Conference on Greek Linguistics, 2014 (ICGL 11), University of the Aegean (Rhodes, Greece), September 26–29, 2013.

Bağrıaçık, Metin. 2012. Marking polar questions in Cappadocian. Paper presented at the5th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT 5), Ghent University, (Ghent, Belgium), September 20–22, 2012.

Bağrıaçık, Metin and Angela Ralli. 2012. NN-sI concatenations in Turkish: Construct-state nominals and phrasal compounds. Paper presented at the 8th Workshop on Altaic Formal Linguistics (WAFL 8), University of Stuttgart (Stuttgart, Germany), May 18–20,2012.

Bağrıaçık, Metin, Angela Ralli and Marios Andreou. 2010. Bare N(ominal) N(ominal) concatenations in Turkish: Compounds or syntactic fallacies? Paper presented at the Décembrettes 7: International Conference on Morphology, University of Toulouse (Toulouse, France), December 2–3, 2010.

Bağrıaçık, Metin and Marios Andreou. 2010. Lexical categories and bare N(ominal) N(ominal) concatenations in Turkish. Paper presented at the 2nd Patras International Conference of Graduate Students in Linguistics (PICGL 2), University of Patras (Patras,Greece), June 4–6, 20

Davetli Konuşmalar

Bağrıaçık, Metin. 2022.The Greek dialect of Pharasa and lessons for the future. Talk given at the Sismanoglio Megaro, the Greek Embassy in Istanbul. Invited by Dr. Konstantinos Sampanis. April 29, 2022.

Bağrıaçık, Metin and Ümit Atlamaz. 2022. Differential object marking in Asia Minor revisited. Paper presented at the Workshop on Formal Approaches to Contact in/with Turkish. (Tromsø, Norway). Invited by Dr. Deniz Tat. May 19–20, 2022.

Bağrıaçık, Metin. 2020. Subject contact relatives in Asia Minor Greek. Paper presented at the 9th International e-Conference on the Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Invited by Prof. Dr. Angela Ralli. June 5, 2020.

Bağrıaçık, Metin. 2019. Cappadocian. Paper presented at the Workshop ‘The dialects choose’, organized by the Cyprus Linguistic Team. Invited by Dr. Spyros Armostis. February 21, 2020.

Bağrıaçık, Metin. 2019. Word order in Pharasiot Greek: what can be from Turkish and what cannot. Paper presented at the Workshop on OV basic word order correlates and information structure. Invited by Prof. Dr. Polet Samvelian and Prof. Dr. Anaid Danobeidan. Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) (Paris, France), November 20-21, 2019.

Bağrıaçık, Metin. 2019. Prenominal and postnominal relative clauses in Asia Minor Greek. Paper presented at the LingDay 2019. Invited by the department of linguistics, Bog ̆aziçi Univeristy, Istanbul, Turkey, May 28, 2019.

Bağrıaçık, Metin. 2018. Pharasiot Greeks and the Greek dialect of Pharasa [in Turk- ish]. Paper presented at the 1st International Develi – Asik Seyrani and Turkish Culture Congress. Invited by the municipality of Develi, Kayseri, Turkey, October 4–6, 2018.

Bağrıaçık, Metin. 2018. Synchrony and diachrony of relative clauses in inner Asia Minor Greek. Paper presented at the HERA Mid-Term Conference. Invited by Prof. dr. Marina Benedetti. Università per Stranieri (Siena, Italy), June 21–22, 2018.

Bağrıaçık, Metin. 2016. Relatives and their kin: Perspectives from Asia Minor Greek. Paper presented at the Com(parative) Syn(tax) Meetings. Invited by dr. Elena Karvovskaya. Leiden University (Leiden, the Netherlands), December 8, 2016.

Bağrıaçık, Metin. 2016. Relatives in Asia Minor Greek. Paper presented at the Linguistik Colloquium. Invited by Prof. dr. Stavros Skopeteas. Bielefeld University (Bielefeld, Germany), June 22, 2016.

Bağrıaçık, Metin.2016. The Pragmatic field in Pharasiot Greek. Paper presented at the Linguistic Forum lunch talks. Invited by Jonah Rys. Ghent University (Ghent, Belgium), June 14, 2016.

Bağrıaçık, Metin. 2016. Relatives and their relatives in Asia Minor. Paper presented at the Workshop on Romeyka and the languages of the eastern Black Sea. Invited by Prof. dr. Ioanna Sitaridou. Cambridge University (Cambridge, UK). May 26-27, 2016.

Bağrıaçık, Metin. 2016. Speech Act Phrase in Pharasiot Greek. Paper presented at the Linguistics Colloquium. Invited by dr. Jan Casalicchio and Prof. dr. Patrizia Cortin. Univeristy of Trento (Trento, Italy), April 27, 2016.

Bağrıaçık, Metin. 2016. A dialogue between the soul and the body. Turkish influence on Greek in Asia Minor. Paper presented at the department of Asian and North African Studies. Invited by Prof. dr. Matthias Kappler. Ca’ Foscari University of Venice (Venice, Italy), April 20, 2016.

Bağrıaçık, Metin. 2016. Relative clauses across Asia Minor Greek dialects. Paper pre- sented at the colloquium at the department of linguistics. Invited by Prof. dr. Guglielmo Cinque. Ca’ Foscari University of Venice (Venice, Italy), April 19, 2016.

Bağrıaçık, Metin. 2015. Relativization in Asia Minor Greek. Paper presented at the Typologie aréale et stratégies de relativisation. Invited by Prof. dr. Anaïd Danobédian. Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) (Paris, France), De- cember 10, 2015.

Bağrıaçık, Metin. 2015. Compounding in Pharasiot Greek. Paper presented at the Work- shop on the morphology of Modern Greek dialects of Asia Minor. Invited by Prof. dr. Angela Ralli. University of Patras (Patras, Greece), June 21, 2015.

Bağrıaçık, Metin, Aslı Göksel and Angela Ralli. 2015. The effects of language contact on compound structure: The case of Pharasiot Greek. Paper presented at the Workshop on Phrasal Compounds from a Theoretical and Typological Perspective II. Invited by Prof. dr. Carola Trips and Prof. dr. Jaklin Kornfilt. University of Mannheim (Mannheim, Germany), June 26, 2015.

Bağrıaçık, Metin and Angela Ralli. 2013. Phrasal compounds in Modern Greek and Turkish. Paper presented at the Workshop on Phrasal Compounds from a Theoretical and Typological Perspective I. Invited by Prof. dr. Carola Trips and Prof. dr. Jaklin Kornfilt. University of Mannheim (Mannheim, Germany). June 21, 2013.

 

Verdiği Lisans Dersleri

LING 206 Language Typology (2020, 2021, 2022 Bahar Dönemleri)

LING 313 Phonology and Morphology of Modern Turkish (2020, 2021, 2022 Güz Dönemleri)

LING 325 Language Contact (2021 Güz Dönemi)

LING 409 Field Methods (2020, 2021, 2022 Bahar Dönemleri)

Verdiği Yüksek Lisans/Doktora Dersleri

LING 58U Special Topics in Language Contact in Asia Minor  (2020 Güz Dönemi)

LING 58Y Special Topics in Formal Approaches to Language Change & Contact (2022 Güz Dönemi)

LING 651 Language Contact and Bilingualism (2022 Güz Dönemi)

 


Son Güncelleme: 13:49:16 - 15.02.2023