A. Sumru ÖZSOY

Profesör (Emeritus)
Ofis: 
JF 310
E-posta: 
ozsoys@boun.edu.tr
Telefon: 
6623
Eğitim: 

1983

Doktora Dilbilim, Michigan Üniversitesi (ABD)

1975

Yüksek Lisans Dilbilim, Boğaziçi Üniversitesi (Türkiye)

1971

Lisans Karşılaştırmalı Edebiyat, Robert Koleji (Türkiye)

 

Özgeçmiş: 
Araştırma Alanları: 

Sözdizimi, Türkçenin yapısı, Kafkas dilleri, bilişsel dilbilim, işaret dilleri, Türk İşaret Dili (TİDTürk İşaret Dilinin betimleyici bir referans dilbilgisi yazımına ilişkin kavramların, kategorilerin, kuralların ve yöntemlerin incelenmesiAçıklama: Belirli bir amaca yönelik oyunları kullanarak veri toplamak için yeni bir mekanizma geliştirmek

Araştırma Projeleri: 
 • Danışman, Türkçe'den Türk İşaret Diline Otomatik Çeviri Sistemi ve Avatar Animasyonu [Turkish-Turkish Sign Language Automatic Translation System and Avatar Animation] (2014-2016)
 • TÜBİTAK, # 114E263
 • Baş araştırmacı: Prof. Dr. Hatice Köse (İTÜ)
 • Araştırmacılar: Prof. Dr. Meltem Kelepir, Doç. Dr. Gülşen Eryiğit (İTÜ)
 •  
 • Baş araştırmac, Türkiye'deki işitme engelli yetişkinlerin okuma yazma becerilerini geliştirmeye yönelik dijital materyal geliştirme [Digital material development to improve the literacy skills of deaf adults in Turkey] (Reach the Knowledge / Bilgiye Eriş) (2013-2014)
 • Koç Vakfı
 • Baş araştırmacı: Prof. A. Sumru Özsoy
 • Araştırmacılar: Prof. Dr. Tunga Güngör, Prof. Dr. Meltem Kelepir
 •  
 • Yönetim Kurulu Üyesi; Araştırmacı, Avrupa İşaret Dillerinin Gramerlerini Çözmek: Sağır İşaretçilerin Tam Vatandaşlığına ve Dil Mirasının Korunmasına Giden Yollar [Unraveling the Grammars of European Sign Languages: Pathways to Full Citizenship of Deaf Signers and to the Protection of their Linguistic Heritage] (2012-2016)
 • Avrupa Komisyonu, COST Eylemi IS1006, Sign Gram projesi
 • Koordinatör: Prof. J. Quer (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain)
 • Diğer araştırmacılar: Linguists from 13 EU countries
 •  
 • Baş araştırmacı, İşaret Dilleri Kaynak Dilbilgisi Modeli: Türk İşaret Dili Işığında İşaret Dizgelerini Betimleme ve Çözümleme Yöntemleri (A Model for Sign Language Reference Grammars: Methods for the Description and Analysis of Sign Systems in the Light of Turkish Sign Language) (2012-2015)
 • TÜBİTAK # 111K314.
 • Araştırmacılar: Prof. Dr. Meltem Kelepir (Boğaziçi Üniversitesi), Prof. Dr. Engin Arık (Doğuş Üniversitesi), Prof. Dr. Aslı Göksel (Boğaziçi Üniversitesi).
 • Tanım: Türk İşaret Dilinin (TİD) betimleyici bir referans dilbilgisi yazımına ilişkin kavramların, kategorilerin, kuralların ve yöntemlerin incelenmesi.
 •  
 • Araştımacı, DİL CAMBAZI - Bir Dil Oyunu: oyunları kullanarak veri toplamak için yeni mekanizma [A Language Game:  new mechanism for collecting data using games]. (2011-2012)
 • Baş araştırmacı: Prof. Dr. Tunga Güngör (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Tanım: Belirli bir amaca yönelik oyunları kullanarak veri toplamak için yeni bir mekanizma geliştirmek
 •  
 • Araştırmacı, 0-6 yaş arası işitme engeli olan çocuklarda Türk İşaret Dili (TİD) kazanımı ve okumayı destekleyici eğitim malzemesi / materyali ve programı geliştirme [Development of educational materials and programmes to enable deaf children aged 0-6 to acquire Turkish Sign Language (TİD) and reading skills] (2010-2013). 
 • Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu #5326
 • Baş araştırmacı: Prof. Dr. Mine Göl Güven
 •  
 • Danıiman, Sign Language Tutor (Işaret Dili Eğitmeni) (2010-2011)
 • TÜBİTAK
 • Baş araştırmacı: Prof. Dr. Lale Akarun (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Tanım: Türk İşaret Dilinin analizi ve Türk İşaret Dili öğretimi için eğitim araçlarının geliştirilmesi
 •  
 • Araştırmacı, Doğal Dilde Filigran [Natural Language Watermarking] (2006-2009)
 • Baş araştırmacı: Bülent Sankur
 • Tanım: Metinlerin morfosentaktik manipülasyonlarına dayalı bir NLW şeması geliştirmek.
 •  
 • Baş araştırmacı, Bir Hint-Avrupa dilinin sözdizimsel yapısı [The syntactic structure of an Indo-European language] (1999-2000)
 • Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu
 • Tanım:  Türkiye'de konuşulan bir Hint-Avrupa dilinin sözdizimsel analizi
 •  
 • Baş araştırmacı, Dilbilimsel Saha çalışması (1998)
 • Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu
 • Tanım: Türkiye'de konuşulan bir Hint-Avrupa dilinin sözdizimsel analizi
 •  
 • Baş araştırmacı, Subutay; Bir ‘Turcoman’ eleştirisi (1995)
 • Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu
 • Tanım: Bir Türk-Özbek metni olan "Kurtuluş Yolunda"nın yapısal analizi 
 •  
 • Baş araştırmacı, Kafkas dilleri araştırması (1993-1995)
 • Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu
 • Tanım: Caucasian languages spoken in Turkey- Oubykh
 •  
 • Baş araştırmacı, Karşılaştırmalı Kafkas dilleri (1990-1992)
 • Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu
 • Tanım: Türkiye-Ubıh'ta konuşulan Kafkas Dilleri
 •  
 • Baş araştırmacı, Dilbilimsel Saha çalışması (1986-1990)
 • Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu
 • Tanım: Türkiye'de konuşulan Kafkas Dilleri üzerine saha çalışması
 •  

Yayınlar

Books and edited volumes: 

Özsoy, A. S. & Gürel, A. (Eds.) (in preparation). Current Issues in Mediterrenean Syntax.

Özsoy, A. S. (Ed.) (in press). Word Order in Turkish. Natural Language and Linguistics Series. Springer.

Özsoy, A. S. (Eds.) (2018). Türk İşaret Dili Özel Sayısı (Special Issue on Turkish Sign Language). Dilbilim Araştırmaları Dergisi (Journal of Linguistics Research), 1.

Özsoy, A. S. (genel editör). (2018). Genel Dilbilim II (Introduction to Linguistics, revised edition). Açık Öğretim Fakültesi Yayınları (Faculty of Open Education Press). Eskişehir. Anadolu Üniversitesi.

Özsoy, A. S. (genel editör). (2017). Genel Dilbilim I (Introduction to Linguistics, revised edition). Açık Öğretim Fakültesi Yayınları (Faculty of Open Education Press). Eskişehir. Anadolu Üniversitesi.

Özsoy, A. S. (genel editör). (2012). Genel Dilbilim I-II. (Introduction to Linguistics). Açık Öğretim Fakültesi Yayınları (Faculty of Open Education Press). Eskişehir. Anadolu Üniversitesi.

İmer, K., Kocaman, A. & Özsoy, A. S. (2011). Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Özsoy, A. S. & Nakipoğlu, M. (Eds.) (2009). Noam Chomsky on Language and Cognition. Lincom Europa.

Özsoy, A. S. (2004). Türkçe'nin Yapısı-I Sesbilimi [The Structure of Turkish-Phonology]. B. Ü. Dil Merkezi Türkçe'nin Yapısı Dizisi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Özsoy, A. S. & Göksel, A. (issue editors). (2003). Focus in Turkish. Special Issue of Lingua: 113.

Özsoy, A. S., Taylan, E. E., Koç, A., Akar, D. & Nakipoğlu-Demiralp, M. (Eds) (2003). Studies in Turkish Linguistics; Proceedings of the Xth International Conference on Turkish Linguistics. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Özsoy, A. S. (2001). Türkçe/Turkish (3rd Edition). B.Ü. Dil Merkezi Yabancı Dil Olarak Türkçe Dizisi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Özsoy, A. S., Schönig, C. & Karabacak, E. (2001). Subutay. İstanbul: Orient Institut series.

Özsoy, A. S. (1999). Türkçe Dinleyelim [Let's Listen to Turkish] (2. printing). B. Ü. Dil Merkezi Yabancı Dil Olarak Türkçe Dizisi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Özsoy, S. (Ed.) (1997). Proceedings of the Conference on Northwest Caucasian Linguistics. Studia Caucasologica series. Oslo: Novum Press.

Özsoy, S. (1995). Türkçe Dinleyelim [Let's Listen to Turkish] (1. printing). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Özsoy, S. & Bobrov, S. (1995). İş Dünyası için Türkçe-İngilizce-Rusça Elkitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Özsoy, S. & Sebüktekin, H. (Eds) (1990). IV. Dilbilim Sempozyumu Bildirileri [Proceedings of the IVth Linguistics Conference]. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Articles and book chapters: 

Özsoy, A. S. (in press).  Derivation of Fronting in Turkish. In Özsoy, A. S. (ed.). Word Order in Turkish. Amsterdam: Springer. 

Özsoy, A. S. (2018).  Introduction. In Özsoy, A. S. (ed.) Word Order in Turkish.  Amsterdam: Springer. 

Özsoy, A. S. (2018). Properties of Imperatives in Turkish. Türk İşaret Dili Özel Sayısı (Special Issue on Turkish Sign Language). Dilbilim Araştırmaları Dergisi (Journal of Linguistics Research), 1.

Özsoy, A. S.  (2017). Sözdizim kuramının dünü, bugünü (ve yarını?). In Büyükkantarcı, E. Yarar. (Eds.). Ahmet Kocaman için Anı Kitabı. Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Özsoy, A. S.  (2017). Türkçe Ulaç ve İlgeç Yapılarında Zaman ve Nedensellik İlişkisi Üzerine. In Sertkaya, O., S. Eker, H. Şirin, E. Uçar (Eds.). Talat Tekin Anı Kitabı.

Özsoy, A. S.  (2017). Sözdizim kuramının dünü, bugünü (ve yarını?). In Büyükkantarcı, E. Yarar. (Eds.). Ahmet Kocaman için Anı Kitabı. Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Özsoy, A. S.  (2017). Türkçe Ulaç ve İlgeç Yapılarında Zaman ve Nedensellik İlişkisi Üzerine. In Sertkaya, O., S. Eker, H. Şirin, E. Uçar (Eds.). Talat Tekin Anı Kitabı.

Özsoy, A. S.  (2017). Some observations on the grammaticalization of the cause-time relation in Turkish sonra clauses . Turkic Languages.

Özsoy, A. S. and Kaşıkara, H. (2017). Comparatives in Turkish Sign Language. Linguistic Discovery. Special edition.

Özsoy, A. S & Branchini, C. (2017). Null arguments In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Özsoy, A. S. & Donati, C. (2017). Pronoun copying. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Donati, C., Özsoy, A. S. & Göksel, A.  (2017). Argument Clauses. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Mantovan, L. & Özsoy, A. S. (2017). Determiners. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Mantovan, L. & Özsoy, A. S. (2017). Numerals. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Özsoy, A. S. & Kelepir, M.  (2017). Adjectives. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Özsoy, A. S. & Mantovan, L. (2017). Multiple NP Constituents. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Özsoy, A. S. & Donati, C. (2017). The structure of Adjectival Phrase. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Özsoy, A. S. & Kaşıkara, H. (2017). Comparatives in Turkish Sign Language (TİD). In: K. Wojtylak, Y. Treis & L. de Vries (Eds.), Comparative Constructions. Free University of Amsterdam.

Özsoy, A. S. (2017). The Death of a Language: The Case of Ubykh. In Korkmaz, R. and G. Doğan (eds). Endangered Languages of the Caucasus and Beyond. 151-166. Leiden: Brill.

Özsoy, A. S. (2016). Negative or not the Case of –(y)AlI beri in Turkish. In Güven, M., Akar, D., Öztürk, B. & M. Kelepir (Eds.) Exploring the Turkish linguistic landscape: Essays in honor of Prof. Eser Erguvanlı Taylan. Studies in Language Companion Series. 45-56. Amsterdam: John Benjamins.

Özsoy, A. S. (2016). Sözdizim kuramının dünü, bugünü (ve yarını?) (The past, present (and future?) of the theory of Syntax). In Büyükkantarcıoğlu, Nalan S., Işıl Özyıldırım, E. Yarar. Prof.Dr. Ahmet Kocaman’a Armağan: Dilbilime Adanmış bir yaşam. 303-315. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Özsoy, A. S. (2015). Linearization in Turkish and minimality in binding. In: D. Zeyrek, Ç. S. Şimşek, U. Ataş & J. Rehbein (Eds.), Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics. Wiesbaden: Harrasowitz.

Hayasi, T. & Özsoy, A. S. (2015). Şu or bu/o: Turkish nominal demonstratives with concrete referents. In: D. Zeyrek, Ç. S. Şimşek, U. Ataş & J. Rehbein (Eds.), Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics. Wiesbaden: Harrasowitz.

Özsoy, A. S., Kelepir, M., Nuhbalaoğlu, D. & Hakgüder, E. (2015). Commands in Turkish Sign Language [Türk İşaret Dili’nde Emir Yapısı]. Journal of Japanese Linguistics Society, 146: 13-30. Gengo Kenkyu.

Özsoy, A. S., Arık, E., Göksel, A., Kelepir, M. & Nuhbalaoğlu, D. (2013). Documenting Turkish Sign Language (TİD). In: E. Arık (haz.), Current Directions in Turkish Sign Language Research. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. (pp. 55-70)

Özsoy, A. S., Arık, E., Göksel, A. & Kelepir, M. (2012). When established methods hit the sign: Methodological issues in documenting sign languages. Proceedings of the International Symposium on Language and Communication. İzmir. (pp. 385-394)

Özsoy, A. S, Göksel A., Kelepir M. & Nuhbalaoğlu, D. (2012). NP Structure and Linearization in Turkish Sign Language [Türk İşaret Dilinde Ad Öbeği Yapısı ve İşaret Dizimi]. VIIth International Turkish Language Conference, 24-28 September 2012. Türk Dil Kurumu. Ankara.

Gencer, A.E., Güngör, T., Gürer, A. & Özsoy, A. S. (2012). Input-Evaluation: A New Mechanism for Collecting Data Using Games with a Purpose. 17th IEE Symposium on Computers and Communications, 1-4 July 2012. IEE.

Gürer, A, Gencer, A. E., Güngör, T. & Özsoy, A. S. (2012). Dil Cambazı ve Türkçe’de geçissiz eylemler. 26. Ulusal Dilbilim Kurultayı (26th National Linguistics Conference), 24-26 Mayıs 2012. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Gencer, A. E., Güngör, T., Gürer, A. & Özsoy, A. S. (2012) Girdi-Değerlendirme: Amaçlı oyunlarla veri toplamak için yeni bir mekanizma [Input Evaluation: A new mechanism for collecting Data Using Games with a Purpose]. 20. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (Conference on Signal Processing and Applications), 18-20 April 2012. Özyeğin Üniversitesi.

Özsoy, A. S. (2010). Türkçe'nin Sözdiziminin Dünü, Bugünu, Yarını. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Özsoy, A. S. (2009). Argument Structure, Animacy, Syntax and Semantics of Passivization in Turkish: A corpus-based approach. In: Y. Kawaguchi, M. Minegishi & J. Durand (Eds.), Corpus Analysis and Variation in Linguistics. (pp. 259-279.

Özsoy, A. S. (2009). Turkish as a (non)-wh-in-situ language. In: E. A. Csato, G. Ims, J. Parslow, F. Thiesen & E. Türker (Eds.), Turcological Letters to Bernt Brendemoen. Oslo: Novus Forlag. (pp. 221-232)

Meral, H. M., Sankur, B., Özsoy, A. S., Güngör, T. & Sevinç, E. (2009). Natural Language Watermarking via Morphosyntactic Alterations. Computer Speech and Language, 23 (1): 107-125.

Meral, H. M., Sankur, B. & Özsoy, A. S. (2008). Türkçe Metin Damgalama. In Y. Çotuksöken & N. Yalçın (Eds.), 20. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. (pp. 201-210)

Meral, H. M., Sevinç, E., Ünkar, E., Sankur, B., Özsoy, A. S. & Güngör, T. (2007).  Syntactic Tools in Natural Language Watermarking. In E. J. Delp III & P. W. Wong (Eds.), Security, Steganography, and Watermarking of Multimedia Contents: Proceedings of SPIE 2007 Conference, Vol. 0. (pp. 1-12)

Meral, H. M., Sevinç, E., Ünkar, E., Sankur, B., Özsoy, A. S. & Güngör, T. (2007). Watermarking in Turkish: A Syntax Based Model. 15. Ulusal Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildirileri (SIU 2007).

Meral, H. M., Sankur, B. & Özsoy, A. S. (2006). Türkçe Metin Belgeleri için Damgalama. Ulusal Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildirileri (SIU 2006).

Arısoy, E., Arslan, L. M., Nakipoğlu-Demiralp, M., Ekenel, H. K., Kelepir, M., Meral, H. M., Özsoy, A. S., Şayli, Ö., Türk, O. & Yolcu-Kamali, B. (2006). Turkish Vowels. In S. Yağcıoğlu & A. C. Değer (Eds.), Ö. Koşaner,& A. Çeltek (in coop), Advances in Turkish Linguistics: 12. Uluslararası Türk Dilbilimi Kurultayı Bildirileri.

Özsoy, A. S. & Türkyılmaz, Y. (2006). Front rounded vowels in the Sinemili dialect of Kurmanji - a case of language contact?. In: L. Johanson & C. Bulut (Eds.), Turkic-Iranian Contact Areas Historical and Linguistic Aspects. Harrassowitz. (pp. 300-309)

Özsoy, A. S., Treffers-Daller, J. & van Hout, R. (2006). Oral language proficiency of Turkish-German bilinguals in Germany and Turkey: an analysis of complex embeddings in Turkish picture descriptions. In: H. Boeschoten & L. Johanson (Eds.), Turkic Langauges in Contact. Harrassowitz Verlag. (pp. 203-219)

Meral, H. M., Ekenel, H. K. & Özsoy, A. S. (2003).  Türkçede Duygu Çözümlemesi. 17.nci Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri.

Ekenel, H. K., Meral, H. M. & Özsoy, A. S. (2003).  Ses İşaretinden Duygu Çözümlemesi. 11.inci Ulusal Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SİU 2003) Bildirileri.

Göksel, A. & Özsoy, A. S. (2003). dA as a focus/topic associated clitic in Turkish. In: A. S. Özsoy & A. Göksel (guest editors), Lingua, Special edition on Focus in Turkish. (pp. 1143-1167)

Göksel, A. & Özsoy, A. S. (2003). Editorial. Lingua 113: 1021-1023.

Özsoy, A. S. (2001). On ‘small’ clauses, other ‘bare’ verbal complements and feature checking in Turkish. In: E. E. Taylan (Ed.), The Verb in Turkish. Amsterdam: John Benjamins. (pp. 213-237)

Özsoy, A. S. (2001). Syntactic Integrity, Discourse Building and Language Contact. In: K. T. Cantone & M. O. Hinzelin (Eds.), Proceedings of the Colloquium on Structure, Acquisition and Change of Grammars; Phonological and Syntactic Aspects. Working Papers in Multilingualism. University of Hamburg.

Göksel, A. & Özsoy, A. S. (2000). Is there a focus position in Turkish? Proceedings of the International Conference on Turkish Linguistics. Oxford Üniversitesi.

Özsoy, A. S. (1998). Locative Inversion, vp-adjunction and Turkish Relativization. Proceedings of ICTL. Mainz University.

Özsoy, A. S. (1998). Ibıhça'da Yapısal Engeller. Doğan Aksan Armağanı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Özsoy, A. S. & Taylan, E. E. (1998). Türkçe'nin Neden Gösteren İlgeç Yantümceleri. Dilbilim Araştırmaları. Ankara: Hitit Yayınevi.

Özsoy, A. S. (1997). A Review of Gerjan van Schaaik's Studies in Turkish Grammar. Turkic Languages, I (2): 295-301.

Özsoy, A. S. (1997). Antecedent-Contained Deletion in Turkish and the Minimalist Program. Proceedings of the Eighth Turkish Linguistics Conference. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

Özsoy, A. S. & Treffers-Daller, J. (1997). Oral Language Proficiency of Turkish-German bilinguals in Germany and Turkey: an analysis of Turkish picture descriptions. Proceedings of the Workshop on Turkic Languages in Contact. Wassenaar, Hollanda.

Özsoy, A. S. & Schönig, C. (1997). Subutay - The Emergence of a Turkish-Pidgin?. Proceedings of the Workshop on Turkic Languages in Contact. Wassenaar, Hollanda.

Özsoy, A. S. (1996). A'-Dependencies in Turkish, IV. Türk Dilbilim Konferansı. The School of Oriental and African Studies, London.

Özsoy, A. S. (1996). Kitle İletişim Araçları, Dil ve Anadili Öğretimi Üçlemi. Dilbilim Araştırmaları. Ankara: Hitit Yayınevi.

Özsoy, A. S. (1994). Relative Clauses In Turkish. Seventh International Conference on Turkish Linguistics, Ağustos 1994. Mainz Üniversitesi.

Özsoy, A. S. (1994). Türkçe'de Ortaç Yapısı. Dilbilim Araştırmaları. Ankara: Hitit Yayınevi.

Özsoy, A. S. (1994). Türkçe'de Yantümce Yapısı. 3. Bilim Kurultayı. Dil Derneği. Ankara.

Özsoy, A. S. (1993). Yabancı Dil Olarak Türkçe. VII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri. DTCF. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Özsoy, A. S. & Taylan, E. E. (1993). Türkçe'de Kiplik Biçimleri Üzerine. VII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Ankara, Ankara Üniversitesi-Dil Tarih Coğrafya Fakültesi.

Özsoy, A. S. (1992). Türkçe'de Eşgönderge Örüntüsü. Dilbilim Araştırmaları. Ankara: Hitit Yayınevi.

Özsoy, A. S. & Taylan E. E. (1992). Türkçe'de Adöbeğinin İç Yapısı. VI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Ankara, Gazi Üniversitesi.

Özsoy, A. S. (1991). Review of “Turkish Sampler". The Turkish Studies Association Bulletin, 15 (2): 382-287.

Özsoy, A. S. (1990). Türkçe'nin Sözdizimi ve Kuramsal Dilbilimde Evrensellik. Dilbilim Kurultayı, 29-30 Eylül 1990. Ankara.

Özsoy, A. S. (1990). Söylemiçi Dönüşlü Yapı. Dilbilim Araştırmaları. Ankara: Hitit Yayınevi.

Özsoy, A. S. (1990). Instructional Software for Teaching English. Proceedings of the Conference on Macintosh in Academic Environment. Istanbul, Boğaziçi Üniversitesi.

Özsoy, A. S. (1990). Edilgen Yapı. IV. Dilbilim Sempozyumu Bildirileri. Istanbul, Boğaziçi Üniversitesi.

Özsoy, A. S. & Taylan, E. E. (1990). Belirtililik Kavramı ve Yabancı Dil Olarak Türkçe. III. Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Adana: Çukurova Üniversitesi Yayını.

Özsoy, A. S. (1989). Ibıh'ın Dil Yapısı. Kuzey Kafkasya Kültür Dergisi, 71: 13-14. Istanbul.

Özsoy, A. S. & Taylan, C. (1989). Dilbilim ve Çeviri. Toplum ve Bilim.

Özsoy, A. S. (1988). Relative Clause Construction in Oubykh. Proceedings of the IVth Colloquim on Caucasology. CNRS, Paris.

Özsoy, A. S. (1988). Subject Properties in Turkish. Materialia Turcica. Bochum Üniversitesi.

Özsoy, A. S. (1988). On The Nature of Complementation in Turkish. Proceedings of the IV. Turkish Linguistics Conference. Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Özsoy, A. S. (1987). Dil Yapısı ve Üretici-Dönüşümlü Dilbilgisi Kuramı. Dilbilimin Dünü, Bugünü, Yarını. Beytepe, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Özsoy, A. S. (1987). Null Subject Parameter and Turkish. In: H. Boeschoten & L. Th. Verhoeven (Eds.), Studies on Modern Turkish. Tilburg Üniversitesi.

Özsoy, A. S. (1984). On the Syntactic Properties of Empty Categories. Türk Dilbilimi Konferansı Bildirileri. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.


Son Güncelleme: 13:25:26 - 15.03.2023