Balkız ÖZTÜRK BAŞARAN

Profesör
 • Bölüm Başkanı
Ofis: 
JF 303
E-posta: 
balkiz.ozturk@boun.edu.tr
Telefon: 
4911
Eğitim: 

 

2004

Doktora Dilbilim, Harvard Üniversitesi, ABD

1999

Yüksek Lisans Dilbilim, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye

1996

Lisans Mütercim Tercümanlık, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye

 

Araştırma Alanları: 

Kafkas Dilleri, Altay Dilleri, Türk Dilleri, Teorik Sözdizim, Anlambilim

Araştırma Projeleri: 
 • Araştırmacı, Derin Öğrenme Tabanlı Türkçe Bağımlılık Çözümleyicisi. (2018-devam ediyor). TÜBİTAK. Proje yürütücüsü: Arzucan Özgür
 •  
 • Araştırmacı, Türkiye'de Dil Etkileşimi: Dokümantasyon ve Analiz. (2018-devam ediyor). Boğaziçi University Research Fund
 •  
 • Baş Araştırmacı, Muş Kurmanjisinde Argument ve Adjunct Ayrımı. (2017-devam ediyor).. Boğaziçi University Research Fund
 •  
 • Baş Araştırmacı, Lazca’daki Tematik Ekler ve Eylem Sınıfları. (2012-2014). Boğaziçi University Research Fund. Tanım: Projenin kuramsal kapsamı Lazca’da eylemlere eklenen tematik eklerin dağılımını incelemek ve buradan hareketle Lazca’daki eylem sınıflarını belirlemektir. Bu amaçla Lazca’nın beş ana diyalektine bakılacaktır: Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Arhavi ve Hopa.  Bu diyalektlerden toplanan veri kuramsal açıdan başlıca Filmore (1970) ve bu çalışmayı temel alan Levin ve Rappaport-Hovav (1991)’da öngörülen eylem sınıflarını belirleme ölçütleri kapsamında incelenecektir.
 •  
 • Araştırmacı,Cevap Seti Programlama Kullanarak Türk Dillerinin Evrim Tarihini Çıkarsama. (2007-2009). TÜBİTAK. Proje yürütücüsü: Esra Erdem (Sabancı Üniversitesi). Tanım: Önerilen projenin amaçlarından biri projede geliştirilecek olan filogenetik sistemi kullanarak Türk dillerinin evrimsel tarihini yeniden inşa etmektir. bu konudaki en alakalı çalışmalar, Türk dillerinin coğrafi veya fonolojik ilkelere göre tasnifi ile ilgilidir; ancak, dillerin her bir kritere göre değerlendirilmesi her zaman makul sonuçlar vermemiştir. Bu çalışmada fonolojik, sözcüksel, morfolojik, coğrafi, zamansal bilgiler toplanıp derlenecek ve Türk dillerinin evrim tarihi ilk kez hesaplamalı yöntemlerle ve aynı zamanda çeşitli kriterler dikkate alınarak derinlemesine incelenecektir. . Böylelikle Türk dilleri, evrimsel tarih çıkarımı açısından diğer dil aileleri için kullanılan ölçütlere göre incelenecek ve literatürde yerini alacaktır.
 •  
 • Baş Araştırmacı, Lazca’daki Durum ve Uyum Eklerinin Biçimbirimsel ve Sözdizimsel Özellikleri. (2007-2008). Boğaziçi University Research Fund. Tanım: Bu projenin amacı, Rize’nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde konuşulan Lazca’daki durum ve uyum eklerinin biçimbirimsel ve sözdizimsel özelliklerini tipolojik ve kuramsal açıdan ele almak ve bu dilin genel sözdizimsel özelliklerinin bir dökümantasyonunu yapmaktır. Bu çalışmayla, ana dili Lazca olan kişilerden toplanacak sözlü verilerden hareketle durum ve uyum eklerinin özellikleri incelenecek ve üretici dilbilim kuramı çerçevesinde değerlendirilecektir.

 

Yayınlar

Books and edited volumes: 

Güven, M., Akar, D., Öztürk, B. & M. Kelepir (Eds.) (in press). Exploring the Turkish linguistic landscape: Essays in honor of Prof. Eser Erguvanlı Taylan. Studies in Language Companion Series. Amsterdam: John Benjamins.

Öztürk, B. & M. Pöchtrager (Eds.) (2011). Pazar Laz. LINCOM: Languages of the World Materials 484, Münich: LINCOM EUROPA.

Kelepir, M. & B. Öztürk (Eds.) (2007). Proceedings of Workshop in Altaic Formal Linguistics II, Boğaziçi University, Istanbul, October 2004. MIT Working Papers in Linguistics, Cambridge: MIT.

Öztürk, B. (2005.) Case, Referentiality and Phrase Structure. Linguistik Aktuell 77, Amsterdam: John Benjamins.

 

Articles and book chapters: 

Kitap Bölümleri

Akar, D. and B. Öztürk (to appear) The discourse particle hani in Turkish. In Pierre-Yves Modicom and Oliver Duplâtre (eds.), Discourse Particles and Information Structure. Amsterdam: John Benjamins.

Demirok, Ö. F. and B. Öztürk (in press) A Typology for Correlatives: A View from the Languages of the Caucasus. In Polinsky, M. (ed.), Handbook of Languages of the Caucasus. Oxford University Press.
 
Öztürk, B. and Ö. Eren (in press) The Nominal Domain in Caucasian Languages. In Polinsky, M. (ed.), Handbook of Languages of the Caucasus. Oxford University Press.
 
Göksel, Aslı and B. Öztürk (2019) Conditions on Prominent Internal Possessors in Turkish. In Irina Nikolaeva, András Bárány, Oliver Bond (eds.) Towards a typology of Prominent Internal Possessors. Oxford University Press.
 
Öztürk, B. and E. Taylan Eskişehir (2018) Türkçede iyelik yapıları ve geçişli adlar. In Ü. D. Turan, H. K. Yavuz and A. Balcı (Eds.), Dilbilimde Güncel Tartışmalar. Ankara: Dilbilim Derneği Yayınları.  
 
Taylan, E. and B. Öztürk (2017) Türkçe ve Lazcada Çatı Uyuşmazlıkları. In Kansu-Yetkiner, N. and M. Şahin (eds.) Lütfiye Oktar Armağan Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık, 93-108.
 

Öztürk, B. & Erguvanlı Taylan, E. (2017). Omnipresent little vP in Pazar Laz. In R. D’Alessandro, I. Franco & A. Gallego (Eds.), The Verbal Domain. Oxford: Oxford University Press.

Öztürk, B. (2013). Postverbal constituents in SOV languages. In M. Sheehan & M. T. Biberauer (Eds.), Theoretical Approaches to Disharmonic Word Orders. Oxford University Press.

Öztürk, B. (2013). Rightward Movement, EPP and Specifiers: Evidence from Uyghur and Khalkha. In G. Webelhuth, M. Sailer & H. Walker (Eds.), Rightward Movement from a Cross-linguistic Perspective. Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins. (pp. 175-210)

Öztürk, B. (2012). Low, High and Higher Applicatives: Evidence from Pazar Laz. In M. V. Camacho Tabaoda, A. Jimenez Fernandez, J. Martin Gonzalez & M. Reyes Tejedor (Eds.), Information Structure and Agreement. Linguistik Aktuell 197, Amsterdam: John Benjamins. (pp. 275-295)

Demirok, Ö., Emgin, B., Kaya, N., Öztürk, B., Sarıgül, Ö. & Taylan, E. (2011). Morphology. In B. Öztürk & M. Pöchtrager (Eds.), Pazar Laz. LINCOM: Languages of the World Materials 484. Münich: LINCOM EUROPA. (pp. 23-118)

Atlamaz, Ü., Emgin, B., Göksel, A., Gündoğdu, S., Öztürk, B. & Taylan, E. (2011). Syntax. In B. Öztürk & M. Pöchtrager (Eds.), Pazar Laz. LINCOM: Languages of the World Materials 484. Münich: LINCOM EUROPA.  (pp. 119-159)

Öztürk, B. (2008). Non-Configurationality: Free Word Order and Argument Drop in Turkish. In M. T. Biberauer (Ed.) The Limits of Syntactic Variation. Linguistik Aktuell 132, Amsterdam: John Benjamins. (pp. 411-440)

Öztürk, B. (2006). Case-Driven Agree, EPP and Passive in Turkish. In W. Abraham & L. Leisiö (Eds.), Passivization and Typology. Typological Studies in Language 68, Amsterdam: John Benjamins. (pp. 383-402)

Öztürk, B. (2006). Null Arguments and Case-driven Agree in Turkish. In C. Boeckx (Ed.), Minimalist Essays, Linguistik Aktuell 91, Amsterdam: John Benjamins. (pp. 268-287)

Amand, G., Aygen, G., Cockerill, M. A., Lee, J. E. & Öztürk, B. (2002). Syntax. In C. Bowern & V. Lotridge (Eds.), Ndebele. LINCOM: Languages of the World Materials 416. Münich: LINCOM EUROPA. (pp. 53-79)

Öztürk, B. (2001). Turkish as a non-pro-drop language. In E. Erguvanlı-Taylan (Ed.), The Verb in Turkish. Linguistik Aktuell 44, Amsterdam: John Benjamins. (pp. 239-260)

Makaleler

Özateş, Betül, Balkız Öztürk, Tunga Güngör and Arzucan Özgür (accepted) A Hybrid Approach Enhanced with Rules and Morphology: A Case Study for Turkish. IEEE Access
[Index: SCIE ; Quartile: Q1]

Dikmen, Furkan, Ömer Demirok, and Balkız Öztürk (2022) How can a language have double passives but lack antipassives? Glossa 7(1). DOI: 10.16995/glossa.6553
(Index: SSCI ; Quartile: Q1)

Öztürk, Balkız. (2021) Transitive Unergatives in Pazar Laz. Glossa 6: 1-23.
(Index: SSCI ; Quartile: Q1)

Türk, Utku, Atmaca, Furkan, Şaziye Betül, Özateş, Berk, Gözde, Bedir Seyyit Talha, Köksal, Abdüllatif, Öztürk, Balkız, Güngör, Tunga and Arzucan Özgür (2021). Resources for Turkish dependency parsing: introducing the BOUN Treebank and the BoAT annotation tool. Language Resources & Evaluation.
(Index: SCIE ; Quartile: Q1)

Öztürk, Balkız and Ömer Eren. (2021) Pazar Laz as a weak verb-framed language. Linguistic Variation. John Benjamins.
(Index: SCOPUS & ESCI ; Quartile: Q3)

Öztürk, Balkız (2019) The Loss of Case System in Ardeshen Laz and its Morphosyntactic Consequences. STUF: Language Typology and Universals. Mouton de Gruyter.
(Index: SCOPUS & ESCI ; Quartile: Q2)
Öztürk, Balkız (2019) Possessor Datives in Pazar Laz. Revue Roumaine de Linguistique (Romanian Review of Linguistics)
(Index: SCOPUS ; Quartile: Q2
 

Öztürk, Balkız and E. Taylan (2016) Possessive Phrases in Turkish. Lingua 182: 88 108. (DOI: 10.1016/j.lingua.2015.08.008)
(Index: SSCI ; Quartile: Q1

Demirok, Ö. F. & Öztürk, B. (2015). The Logophoric Complementizer in Laz. Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2015/2: 45-69.
(Index: SCOPUS ; Quartile: Q3

Erguvanlı Taylan, E. & Öztürk, B. (2014). Transitivity in Pazar Laz. Acta Linguistica Hungarica 61: 271–296.
(Index: SSCI ; Quartile: Q2)

Emgin, B. & Öztürk, B. (2011). Infinitival Clauses in Pazar Laz. In V. Tomelleri, M. Topadze & A. Lukianowicz (Eds.), Languages and Cultures in the Caucasus: Proceedings of the Current Advances in Caucasian Studies, University of Macerata, Italy, January 2010. Münich: Otto Sagner. (pp. 245-257)

Öztürk, B. (2011). Türkçe Ortaç Yapılarında Kullanılan Eklerin Seçimi. In Ç. Sağın-Şimşek & Ç. Hatipoğlu (Eds.), 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, ODTÜ, Ankara, Mayıs 2010. Ankara: ODTÜ. (pp. 233-243)

Öztürk, B. (2010). Subjects in Pazar and Ardesheni Laz. Dilbilim Araştırmaları. Boğaziçi University Press. (pp. 33-50)
(Index: SCOPUS ; Quartile: Q3)

Öztürk, B. (2009). Incorporating Agents. Lingua 119:334-358. (SSCI DOI: 10.1016/j.lingua.2007.10.018)
(Index: SSCI ; Quartile: Q1)

Öztürk, B. (2008). Relativization strategies in Turkish. In C. Boeckx & S. Ulutaş (Eds.), Proceedings of Workshop on Altaic Formal Linguistics 4, Harvard University, Cambridge, May 2007. MITWPL, MIT, Cambridge. (pp. 241-253)

Oded, İ. & Öztürk, B. (2008). Türkçe’de Taşıma Denetim Altında mı? In Y. Çotuksöken & N. Yalçın (Eds.), 20. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Mayıs 2006. İstanbul. (pp. 255-263)

Öztürk, B. (2008). Is there agent incorporation? In N. Adams, A. Cooper, F. Parrill & Th. Wier (Eds.), Proceedings of Chicago Linguistic Society Meeting 40, University of Chicago, Chicago, April 2004. Chicago: Chicago Linguistic Society. (pp. 279-289)

Öztürk, B. (2007). Asymmetry in Double-object Constructions in Turkish. In M. Kelepir & B. Öztürk (Eds.), Proceedings on Workshop on Altaic Formal Linguistics 2, Boğaziçi University, Istanbul, October 2004. MITWPL, MIT, Cambridge. (pp. 305-316)

Öztürk, B. (2006) Incorporation of agents in Turkish. In S. Yağcıoğlu & A. C. Değer (Eds.), Proceedings of International Conference on Turkish Linguistics 12, Dokuz Eylül University, İzmir, August 2004. İzmir: Dokuz Eylül University Press. (pp.235-248)

Gürcanlı, Ö. & Öztürk, B. (2005). Türkçe’de “ne…ne” öbekleri ve çift geçişli eylem yapıları. In M. Sarı & H. Nas (Eds.), 19. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Mayıs 2005. (pp. 54-65)

Öztürk, B. (2005). Asymmetry in Double-object Constructions in Turkish. In M. Temkin Martinez, A. Alcazar & R. Mayoral Hernandez (Eds.), Proceedings of Western Conference on Linguistics 2004, University of Southern California, Los Angeles, November 2004. California State University, Fresno. (pp. 248-262)

Öztürk, B. (2005). Pseudo-Incorporation of Agents. In S. Arunachalam, T. Scheffler, S. Sundaresan & J. Tauberer (Eds.), Proceedings of Penn Linguistics Colloquium 28, University of Pennsylvania, Philadelphia, February 2004. University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics, Philadelphia. (pp. 213-226)

Öztürk, B. (2004). DPs in Turkish. In K. İmer & G. Doğan (Eds.), Proceedings of the XI International Conference on Turkish Linguistics, Eastern Mediterranean University, Cyprus, August 2002. Gazimağusa. (pp. 57-66)

Öztürk, B. (2003). Complex Predicates in Turkish. In G. Aygen, C. Bowern & C. Quinn (Eds.), Harvard University Working Papers in Linguistics 9: Proceedings of GSAS/ Dudley House Workshop on Light Verbs, Harvard University, Cambridge Nov 2003. Cambridge. (pp. 171-192)

Öztürk, B. (2003). Adjunct Clauses in Turkish. In A. S. Özsoy, D. Akar, M. Nakipoğlu-Demiralp, E. Erguvanlı-Taylan & A. Aksu-Koç (Eds.), Proceedings of the X. International Conference on Turkish Linguistics, Boğaziçi University, Istanbul, August 2000. İstanbul: Boğaziçi University Press. (pp. 143-150)

Öztürk, B. (2001). Genitive Phrases in Turkish. In O. Matushansky, A. Costa, J. Martin-Gonzalez, L. Nathan & A. Szczegielniak (Eds.), Proceedings of HUMIT (Harvard University-MIT Joint Conference on Linguistics), Harvard University, Cambridge, August 2000. MITWPL 40, MIT, Cambridge. (pp. 205-216)

Öztürk, B. (2000). Bir Adıl-Düşürme dili olarak Türkçe. XIII. Türk Dilbilim Kurultayı Bildirileri, [Proceedings of the XIII. National Conference on Turkish Linguisctics], Boğaziçi University, Istanbul, 1999.

Working Papers

Öztürk, B. (2004). Case, Referentiality and Non-configurationality. In C. Bowern (Ed.), Harvard University Working Papers in Linguistics, Volume 10. Cambridge: Harvard University. (pp. 117-157)

Öztürk, B. (2003). Pseudo-incoporation in Turkish. In C. Boeckx, C. Bowern & J. Jasanoff (Eds.), Harvard Working Papers in Linguistics, Volume 8. Cambridge: Harvard University. (pp. 139-158)

Konferans Bildirileri

Bedir, Seyyit Talha, Karahan Şahin, Onur Güngör, Suzan Üsküdarlı, Arzucan Özgür, Tunga Güngör, Balkız Öztürk. (2021). Overcoming the challenges in morphological annotation of Turkish in universal dependencies framework. Proceedings of the 15th Linguistic Annotation Workshop.

Türk, Utku, Furkan Atmaca, Şaziye Betül Özateş, Abdullatif Köksal, Balkız Öztürk Başaran, Tunga Güngör, Arzucan Özgür. 2019. Turkish Treebanking: Unifying and Constructing Efforts. In Proceedings of the 13th Linguistic Annotation Workshop, edited by Annemarie Friedrich, Deniz Zeyrek, Jet Hoek, 166–177, Florence, Italy.

Türk, Utku, Furkan Atmaca, Şaziye Betül Özateş, Balkız Öztürk Başaran, Tunga Güngör, Arzucan Özgür. 2019. Improving the Annotations in the Turkish Universal Dependency Treebank. In Proceedings of the Third Workshop on Universal Dependencies (UDW, SyntaxFest 2019), edited by Alexandre Rademaker, Francis Tyers, 108–115, Paris, France.

Özateş, Ş. B., A. Özgür, T. Güngör and B. Öztürk. (2018) A Morphology-based Representation Model for LSTM-based Dependency Parsing of Agglutinative Languages. Proceedings of CoNLL-18 Shared Task.

Akkuş, F. and B. Öztürk (2017) On Cognate Objects in Sason Arabic. In Kajsa Djärv and Amy Goodwin Davies (eds), Proceedings of Penn Linguistics Conference 40. University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics, Vol.23: 1.

Öztürk, B., Taylan, E. E. & Zimmer, K. (2015). Possessive-free Genitives in Turkish. In D. Zeyrek, Ç. S. Şimşek, U. Ataş & J. Rehbein (Eds.), Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, pp. 189-204.

Emgin, Betül and Balkız Öztürk (2011) Infinitival Clauses in Pazar Laz. In Languages and Cultures in the Caucasus: Proceedings of Current Advances in Caucasian Studies (University of Macerata, Macerata, January 2010), Tomelleri, Vittorio, Topadze, Manana and Anna, Lukianowicz (eds.), Verlag Otto Sagner, Münich, 245-257.

Öztürk, Balkız (2011) Türkçe Ortaç Yapılarında Kullanılan Eklerin Seçimi. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı (ODTÜ, Ankara, Mayıs 2010), Sağın-Şimşek, Çiğdem and Çiler Hatipoğlu (eds.), ODTÜ, Ankara, 233-243.

Öztürk, Balkız. (2008) Relativization strategies in Turkish, Proceedings of Workshop on Altaic Formal Linguistics 4 (Harvard University, Cambridge, May 2007), Boeckx, Cedric and Süleyman Ulutaş (eds.), MITWPL, MIT, Cambridge, pp. 241-253.

Oded, İlknur and Balkız Öztürk (2008) Türkçe’de Taşıma Denetim Altında mı? 20. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri (Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Mayıs 2006) Çotuksöken, Yusuf and Nafi Yalçın (eds.), Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 255-263.

Öztürk, Balkız (2008) Is there agent incorporation?, Proceedings of Chicago Linguistic Society Meeting 40 (University of Chicago, Chicago, April 2004), Adams, Nikki, Adam Cooper, Fey Parrill and Thomas Wier (eds.), Chicago Linguistic Society, Chicago, pp. 279-289. 

Öztürk, Balkız (2007) Asymmetry in Double-object Constructions in Turkish, Proceedings of Workshop on Altaic Formal Linguistics 2 (Boğaziçi University, Istanbul, October 2004), Kelepir, Meltem and Balkız Öztürk (eds.) MITWPL, MIT, Cambridge, pp. 305-316.

Öztürk, Balkız (2006) Incorporation of agents in Turkish. Advances in Turkish Linguistics: Proceedings of the 12th International Conference on Turkish Linguistics  (Dokuz Eylül University, Izmir, August 2004), Yağcıoğlu, S. and A. C. Deger (eds.), Dokuz Eylül University Press, İzmir, pp.235-248.

Gürcanlı, Özge and Balkız Öztürk (2005) Türkçe’de “ne…ne” öbekleri ve çift geçişli eylem yapıları. 19. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri (Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Mayıs 2005), Sarı, Mustafa and Halef Nas (eds.), Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, pp. 54-65.

Öztürk, Balkız (2005), Asymmetry in Double-object Constructions in Turkish, Proceedings of Western Conference on Linguistics 2004, (University of Southern California, Los Angeles, November 2004), Temkin Martinez, Michal, Asier Alcazar and Roberto Mayoral Hernandez (eds.), California State University, Fresno, pp. 248-262.

Öztürk, Balkız (2005) Pseudo-Incorporation of Agents, Proceedings of PLC 28 (Penn Linguistics Colloquium) (University of Pennsylvania, Philadelphia, February 2004), Arunachalam, Sudha, Tatjana Scheffler, Sandhya Sundaresan and Joshua Tauberer (eds.), University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics, Philedelphia, pp. 213-226.

Öztürk, Balkız (2004) DPs in Turkish. Current Research in Turkish Linguistics:Proceedings of the 11th International Conference on Turkish Linguistics (Eastern Mediterranean University, Gazimağusa, August 2002), İmer, Kamile and Gürkan Doğan (eds.), Eastern Mediterranean University, Gazimağusa, pp. 57-66.

Öztürk, Balkız (2003) Complex Predicates in Turkish. Proceedings of GSAS/Dudley House Workshop on Light Verbs: Harvard University Working Papers in Linguistics 9 (Harvard University, Cambridge, November 2003), Aygen, Gülşat, Claire Bowern and Conor Quinn (eds.), Cambridge, pp. 171-192.

Öztürk, B. (2003) Adjunct Clauses in Turkish. Proceedings of the 10th International Conference on Turkish Linguistics (Boğaziçi University, İstanbul, August 2000), Özsoy, A. Sumru, Didar, Akar, Mine, Nakipoğlu-Demiralp, E. Erguvanlı-Taylan and Ayhan Aksu-Koç (eds.), Boğaziçi University Press, Istanbul, pp.143-150.

Öztürk, B. (2001) Genitive Phrases in Turkish. HUMIT 2000: Proceedings of the First Harvard-MIT Student Conference in Language Research (Harvard University, Cambridge, August 2000), Matushansky, Ora, Albert Costa, Javier Martin-Gonzalez, Lance Nathan and Adam Szczegielniak (eds.), MITWPL 40, MIT, Cambridge, pp. 205-216.

Konuşmalar / Sunumlar: 

Konferans ve Çalıştay Sunumları

2022 - The Emergence of Clausal Nominalizations in Laz. Formal Approaches to Contact in/with Turkish, University of Tromsø (with Ömer Faruk Demirok)

2022 - Enhancements to the BOUN Treebank Reflecting the Agglutinative Nature of Turkish. The International Conference on Agglutinative Language Technologies, Primorska University (with Buşra Marşan, Salih Furkan Akkurt, Muhamed Şen, Merve Gürbüz, Şaziye Betül Özateş, Suzan Üsküdarlı, Arzucan Özgür, Tunga Güngör).

2022- Two Possessor Applicatives in Pomak. Formal Approaches to Slavic Linguistics 31(with Sercan Karakaş)

2021- Compounding with a polymorphic deverbalizer in Turkish. 9th Workshop on Nominalizations (JENom9), Brown University/Online (with Furkan Dikmen and Ömer Demirok)

2021 - Thematic suffixes in Şavşat Georgian. Theme Vowels and V(P) Structure and Beyond (ThV2021) University of Graz/Online (with Reyhan Okumuş and Ömer Demirok)

2021 - Classifying lexically transitive verbs in Laz, Lexical Restrictions on Grammatical Relations (LexGR), University of Amsterdam & University of Leiden /Online (with Ömer Demirok)

2020 - Attitude sensitive complementizers in Laz. Talk at InDisPart. University of the Basque (with Ömer Demirok)

2019 - Improving the Annotations in the Turkish Universal Dependency Treebank. The Universal Dependencies Workshop, SyntaxFest 2019. August 29-30 2019. Sorbonne Université. Paris. (with Utku Türk, Furkan Atmaca, Şaziye Betül Özateş, Tunga Güngör, Arzucan Özgür)

2019 - Turkish Treebanking: Unifying and Constructing Efforts. Poster presented at LAW XIII 2019: The 13th Linguistic Annotation Workshop. August 1 2019. Florence, Italy. (with Utku Türk, Furkan Atmaca, Şaziye Betül Özateş, Abdullatif Köksal, Tunga Güngör, Arzucan Özgür)

2019 - Improving the Annotations in the Turkish Universal Dependency Treebank. Talk given at 33rd National Linguistics Conference in Turkish. May 9-10 2019. Mersin University, Turkey (with Utku Türk, Furkan Atmaca, Şaziye Betül Özateş, Balkız Öztürk Başaran, Tunga Güngör, Arzucan Özgür)

2018 - A Morphology-based Representation Model for LSTM-based Dependency Parsing of Agglutinative Languages. CoNLL-18 Shared Task, Brussels. (with Betül Özateş, Arzucan Özgür, Tunga Güngör)

2018 – Complementizers in Laz are attitude sensitive. North East Linguistics Society 2018, Cornell University. (with Ömer Demirok and Deniz Özyıldız)

2018 – Transitive Unergatives in Pazar Laz. Workshop on Unergative Predicates: Architecture and Variation, University of Bilbao.

2018 – Cognate Objects as a diagnostics for unergatives: A Case Study of Sason Arabic. Workshop on Unergative Predicates: Architecture and Variation, University of Bilbao. (with Faruk Akkuş)

2018 – The Discourse Particle Hani in Turkish. Workshop on Discourse Particles and Information Structure. Societas Linguistica Europaea 2018, University of Tallin. (with Didar Akar)

2018 – Possessor Datives in Pazar Laz. Datives in Discourse Workshop. University of Cologne.

2017 – Türkçede iyelik yapıları ve geçişli adlar. 31. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (with Eser Erguvanlı Taylan)

2017 – Spatial Prefixes in Pazar Laz. Morphosyntactic Variation in Adpositions Workshop. University of Cambridge. (with Ömer Eren)

2017 – Spatial Preverbs Pazar Laz. Neglected Aspects of Motion Event Descriptions. CNRS- ENS Paris. (with Ömer Eren)

2017 – Multiple Constituents in the Postverbal Domain in Turkish: a PF account. 18th International Conference on Turkish Linguistics. Çukurova University. (with Simge Topaloğlu)

2016 – Conditions for Prominent Internal Possessors in Turkish. Workshop on Prominent Internal Possessors. SOAS, University of London. (with Aslı Göksel)

2016 – Applicatives in Pazar Laz. South Caucasian Chalk Circle, University of Chicago Research Center, Paris.

2016 – On Cognate objects in Sason Arabic. Penn Linguistics Conference. University of Pennsylvania. (with Faruk Akkuş)

2015 – The Logophoric Complementizer in Laz. Societas Linguistica Europaea, Leiden. (with Ömer F. Demirok)

2015 – Agreeing complementizers and logophoricity in Laz. Linguistic Approaches to Endangered Languages. Boğaziçi University (with Ömer F. Demirok)

2015 – Cognate objects in Sason Arabic. Linguistic Approaches to Endangered Languages. Boğaziçi University (with Faruk Akkuş)

2014 – Higher Applicatives in Pazar Laz. Linguistics and Language Conference. Istanbul.

2014 – Possessive Phrases in Turkish: PPs in disguise. (with Eser Erguvanlı Taylan) GLOW 37, Belgium.

2013 – Omnipresent Little vP in Pazar Laz (with Eser Erguvanlı Taylan) Little v workshop. University of Leiden.

2012 – Possessive Free Genitives in Turkish. (with Karl Zimmer and Eser Erguvanlı Taylan), International Conference on Turkish Linguistics, ODTÜ.

2012 – Transitivity in Pazar Laz. Workshop on Argument Structure, University of Debrecen, Hungary.

2011 - Low, High and Higher Applicatives: Evidence from Pazar Laz. Colloquium on Generative Grammar 21, University of Seville.

2011- Applicatives and Statives in Pazar Laz. Workshop on Functional Categories. Boğaziçi University.

2011- Implications of case and agreement patterns in three Caucasian dialects spoken in Turkey: Pazar Laz, Ardesheni Laz and İnegöl (Acharian) Georgian. Workshop on the Languages of the Caucasus, University of Leipzig. (with Ö. Demirok and A. Göksel)

2010 - Türkçe Ortaç Yapılarında Eklerin Seçimi. 24. Dilbilim Kurultayı. ODTÜ.

2010 - Infinitival Clauses in Pazar Laz. Current Advances in Caucasian Studies. Macerata, Italy. (with Betül Emgin)

2009 - Postverbal constituents in SOV languages. Theoretical Approaches to Disharmonic Word Orders. Newcastle University. England.

2008 - The Loss of Case System in Ardesheni Laz and its morphosyntactic consequences. Morphological Variation and Change in the Languages of the Caucasus. 13th International Morphology Meeting. University of Vienna. Austria.

2008 - Postverbal constituents in Khalka Mongolian and Uyghur Turkic. Rightward Movement in a Comparative Perspective (DGfS). University of Bamberg, Germany.

2007- Relativization Strategies in Turkish. Workshop on Altaic Formal Linguistics, Harvard University, Cambridge.

2006 - Agent Incorporation in Turkish. Noun Incorporation Conference, University of Ottawa, Ottawa.

2006 - Raising in Turkish and English. IDEA, Boğaziçi University, Istanbul.

2005 - Null Arguments in Turkish. Sounds of Silence Conference, University of Tilburg, Tilburg.

2005 - Accusative Subjects in Turkish. Mediterranean Syntax Meeting, University of Rhodes, Rhodes.

2005 - Türkçe’de “ne...ne” bağlacı ve çift geçisli eylem yapıları. 14. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Harran Üniversitesi, Urfa.

2004 - Asymmetry in Double-object constructions in Turkish. Western Conference on Linguistics, University of Southern California, Los Angeles.

2004 - Passivization and Double-object constructions in Turkish. Workshop on Altaic Formal Linguistics, Boğaziçi University, Istanbul.

2004 - Incorporation of Agents in Turkish. The XII. International Conference on Turkish Linguistics, Dokuz Eylül University, İzmir.

2004 - Narrow Scope Indefinites and Pseudo-Incorporation. Georgetown University Roundtable on Languages and Linguistics, Georgetown University, Washington D.C.

2004 - Is there Agent Incorporation? Chicago Linguistic Society, University of Chicago, Chicago.

2004 - Agent Incorporation. ECO5: Syntax Workshop, University of Maryland, College Park.

2004 - Agent Incorporation in Turkish. Penn Linguistics Colloquium, University of Pennsylvania, Philadelphia.

2003 - Configurationality: A Typology based on case and referentiality. CASTL Conference, Center of Advanced Studies in Theoretical Linguisitics, University of Tromso, Norway.

2003 - Agent Incorporation. Michigan Linguistic Society, University of Michigan, Ann Arbor.

2003 - Case, Referentiality and Configurationality. The 32nd Annual Meeting of LASSO (Linguistic Society of the South-West), University of Texas, Pan American, Edinburg.

2002 - Complex Predicate Formation in Turkish. Light Verb Workshop, Harvard University, Cambridge.

2002 - DPs in Turkish. The Eleventh International Conference on Turkish Linguistics, Eastern Mediterrenean University, Cyprus.

2000 - Possessive Phrases in Turkish. HUMIT (Harvard University-MIT Joint Conference on Linguistics), Harvard University/MIT, Cambridge.

2000 - Adjunct Clauses in Turkish. The Tenth International Conference on Turkish Linguistics, Boğaziçi University, Istanbul, Turkey.

1999 - Bir Adıl Düsürme Dili olarak Türkçe. XIII. National Conference on Turkish Linguistics, Boğaziçi University, Istanbul, Turkey.

1999 - Turkish as a non-pro-drop language. I. International Workshop on Turkish Linguistics, Boğaziçi University, Istanbul, Turkey.

Davetli Konuşmalar

2022- Thematic Suffixes in Laz and Georgian – Dokuz Eylül University.

2022- Relativization Strategies in Laz. Paris CNRS – Structures Formelles du Langage (with Ömer Faruk Demirok)

2022 – Doğal Dil İşlemede Dilbilimcilerin Katkısı Nedir?. Yapay Öğrenme Yaz Okulu. Özyeğin Üniversitesi ve Bilim Akademisi (Ümit Atlamaz ile birlikte)

2021 – Transitive Unergatives in Pazar Laz. TU+6 Workshop. University of Toronto.

2017 - High and Higher Applicatives in Pazar Laz. Workshop on Broader Perspectives on Word Order in the VP. University of Bielefeld.

2014 - Initiation vs. Delimitation: An Event Structure Perspective, Yeditepe University, Cognitive Science Program, Istanbul.

2005 - Case and Movement in Turkish. ODTÜ, Ankara.

2003 - A Typology based on case and referentiality. Boğaziçi University, Istanbul.

2001 - DPs in Turkish. Harvard University Ford Foundation Talks, Department of Linguistics, Harvard University, Cambridge.

2000 - Genitive Phrases in Turkish. Harvard University Ford Foundation Talks, Department of Linguistics, Harvard University, Cambridge.

1999 - Turkish as a non-pro-drop language. Harvard University Ford Foundation Talks, Department of Linguistics, Harvard University, Cambridge.

Verdiği Lisans dersleri

Ling 202 Morphology

Ling 203 Syntax

Ling 206 Typology

Ling 314 Syntax and Semantics of Turkish

Verdiği Yüksek Lisans/Doktora dersleri

Ling 541 Syntactic Theory

Ling 572 Readings in Linguistics

Ling 58H Syntax of Voice


Son Güncelleme: 01:11:45 - 11.01.2023